Absolwenci

Klasa IV Technikum Logistyczne /2012 - 2016/ wychowawca klasy: mgr Jarosław Andrejko

Klasa IV Technikum Logistyczne /2012-2016/ - wychowawca klasy: mgr Jarosław Andrejko

Klasa III ZASADNICZA  SZKOŁA ZAWODOWA  / 2007 - 2010 / wychowawca klasy: mgr Teresa Białow

Klasa II POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE - TECHNIKUM INFORMATYCZNE / 2008 - 2010 / opiekun roku: mgr Jadwiga Stuglik

Klasa IV TECHNIKUM HOTELARSKIE / 2006 - 2010 / wychowawca klasy: mgr Krystyna Bylica

 

  Klasa IV TECHNIKUM HOTELARSKIE / 2007 - 2011 / wychowawca klasy: mgr Roman Babski

 

 

Klasa IV TECHNIKUM BUDOWLANE / 2007 - 2011 / wychowawca klasy: mgr Jarosław Andrejko

 

 

  Klasa III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH / 2008 - 2011 / wychowawca klasy: mgr Lilianna Kuśnierz

 

  Klasa II UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH / 2009 - 2011 / wychowawca klasy: mgr Aneta Bizoń