INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

12.03.2020

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW   DOTYCZĄCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W OKRESIE  OD 12 MARCA 2020 ROKU

W OKRESIE OD 12 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 ROKU (czas może ulec zmianie) uczniowie nie przychodzą do szkoły. Wszystkie informacje będą podawane przez e-dziennik. Bieżące zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej (wiadomość poniżej).

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na ogólnie przyjętych zasadach.

Uczniowie kierunku: technik spedytor przebywający obecnie na praktykach zawodowych realizują praktyki zawodowe nadal.

UCZNIU!

1) Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

2) Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. W okresie od 12 marca do 25 marca (czas może ulec zmianie) 2020 roku nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej, tzn. otrzymasz materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS, ewentualnie jako zadania domowe obowiązujące po powrocie do szkoły. W przypadku potrzeby możesz porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny w czasie, który wskażą Ci prowadzący zajęcia/. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

3) Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU!

1) Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. W okresie od 12 marca do 25 marca (czas może ulec zmianie) 2020 roku nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej, tzn. uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS, ewentualnie jako zadania domowe obowiązujące po powrocie do szkoły. W przypadku potrzeby uczniowie mogą porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny w czasie, który wskażą im prowadzący zajęcia/. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

2) Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

3) Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane ze szkoły.