Konsultacje w szkole ZDZ

1.06.2020

Wszyscy uczniowie, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach są zobowiązani do dostarczenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia oraz uzupełnionego kwestionariusza oceny ryzyka epidemicznego. Oba dokumenty znajdują się do pobrania na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Pliki do pobrania