Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych

Zespół Szkół w Andrychowie w ramach Niepublicznego Medycznego Studium Zawodowego prowadzi kierunki:

- OPIEKUN MEDYCZNY

- TECHNIK MASAŻYSTA

 

OPIEKUN MEDYCZNY - okres kształcenia 1 rok (dwa semestry)

Absolwent kierunku Opiekun medyczny posiada przygotowanie do:

  • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
  • Wykonywania zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej
  • Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
  • Udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak również wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej
  • Współpracowania z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
  • Dokumentowania wykonanych zabiegów higienicznych
  • Obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędne w pracy zawodowej

Dodatkowo Absolwenci

  • Odbędą ciekawe praktyki w różnych oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, jak również domach pomocy społecznej
  • Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Warunki rekrutacji:
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

- wykształcenie średnie

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

TECHNIK MASAŻYSTA -okres kształcenia - 2 lata (4 semestry)

Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w medycynie, w sporcie, 
w kosmetyce i profilaktyce.

Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować, jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Warunki rekrutacji:
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

- wykształcenie średnie

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8752013 lub na adres mailowy s-andrychow@zdz.katowice.pl