Technik Rachunkowości-NOWOŚĆ!!!

Zapraszamy osoby dorosłe do podjęcia nauki na nowym w naszej ofercie kierunku- TECHNIK RACHUNKOWOŚCI!!!

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. 

Osoba, która uzyska tytuł technika rachunkowości może pracować  w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej, w jednostkach samorządów gminnych itp. a także w firmach prywatnych czy organizacjach pozarządowych w komórkach finansowych.Absolwenci kierunku  mogą także otwierać własne działalności korzystając z różnego rodzaju dotacji  i wsparcia.

Wymagania stawiane kandydatom: 

- ukończona szkoła średnia - matura nie jest wymagana

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8752013 lub na adres mailowy s-andrychow@zdz.katowice.pl