Technik Logistyk - klasa mundurowa

 

Technikum logistyczne to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik logistyki. Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej. Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w zajęciach wojskowych obejmujących: zajęcia teoretyczne oraz obozy szkoleniowe z zakresu, wyjazdy na strzelnicę, musztrę paradną i wiele innych.

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkoły podstawowej (starego typu) i gimnazjum, nauka trwa 4 lata; szkoła umożliwia przystąpienie do egzaminu dojrzałości.Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej, uzyskując pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Realizujemy programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8752013 lub na adres mailowy s-andrychow@zdz.katowice.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8752013 lub na adres mailowy s-andrychow@zdz.katowice.pl

 

 

ZAPISZ SIĘ