Projekty europejskie

Tytuł projektu Skutecznie do celu poprzez europejską praktykę - nr 2012-1-PL1-LEO01-27592

to Projekt Mobilności realizowany przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej  w Andrychowie  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech, w Berlinie dla grupy 10 uczniów, kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w zawodach budowlanych.

Cele projektu: było  podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów; umożliwienie im zdobycia doświadczenia na rynku pracy  w Unii europejskiej, ułatwienie im osobistego rozwoju, pozyskania nowych kontaktów, poszerzenie wiedzy z  zakresu języka niemieckiego.

Okres realizacji projektu: zgodnie z umową 04.05.2013 – 31.01.2014

 

Grupy uczestniczące w projekcie:

1.      Grupa I- 10 osób (murarz), miejsce odbywania praktyk – Niemcy Berlin;  termin: 03.11.2013-23.11.2013

**************************************************************************************************************************************

Tytuł projektu Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki- nr 2013-1-PL1-LEO01-37082

 

to Projekt Mobilności realizowany przez Niepubliczne Technikum w Andrychowie  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, dla grupy 10 uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

 

Cele projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów; umożliwienie im zdobycia doświadczenia na rynku pracy  w Unii europejskiej oraz ułatwienie im osobistego rozwoju,

 

Okres realizacji projektu: zgodnie z umową 01.03.2014 – 31.01.2015

 

Grupy uczestniczące w projekcie:

1.      Grupa I- 10 osób, miejsce odbywania praktyk –Hiszpania;  termin: 15.11.2014-15.12.2014