Projekty europejskie

Projekt " Rozwój zawodowy poprzez udział w kulturze europejskiej" nr 2014-1-PL01-KA102-000539, wartość projektu wyniosła 209 213,41 zł.

Program reazlizowany był w ramach EFS POWER na zasadach projektu Erasmus +.

Projekt ten skierowany był do uczniów kształacacych się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik logistyk.W ramach tego projektu wyjechały 3 grupy uczniów:

  • kwiecień-maj 2015 - 10 fryzjerek + opiekun
  • czerwiec-lipiec 2015 - 10 fryzjerek +opiekun
  • wrzesień-październik 2015- 10 logityków +opiekun

Nasi uczniowie wyjeżdżali do Walencji (Hiszpania). Fryzjerzy praktykowali w salonach fryzjerskich a logistycy w przedsiębiorstwach. Każdy wyjazd trwał 21 dni.

Każdy w ramach projektu miał zapewnione: transport loklany/I w PL i ES/, przelot samolotem, zakwaterowanie,kieszonkowe na wyżywienie, polise ubezpieczeniową.

Projekt zakończył się 31.12.2015 roku.

******************************************************************************

Projekt Skutecznie do celu poprzez europejską praktykę - nr 2012-1-PL1-LEO01-27592

to Projekt Mobilności realizowany przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej  w Andrychowie  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013/2014.

Projekt zakładał trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech, w Berlinie dla grupy 10 uczniów, kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w zawodach budowlanych.

Celem projektu: było  podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów; umożliwienie im zdobycia doświadczenia na rynku pracy  w Unii europejskiej, ułatwienie im osobistego rozwoju, pozyskania nowych kontaktów, poszerzenie wiedzy z  zakresu języka niemieckiego.

Okres realizacji projektu: zgodnie z umową 04.05.2013 – 31.01.2014

 

**************************************************************************************************************************************

Projekt Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki- nr 2013-1-PL1-LEO01-37082

to Projekt Mobilności realizowany przez Niepubliczne Technikum w Andrychowie  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014/2015

Projekt zakładał czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, dla grupy 10 uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów; umożliwienie im zdobycia doświadczenia na rynku pracy  w Unii europejskiej oraz ułatwienie im osobistego rozwoju,

Okres realizacji projektu: zgodnie z umową 01.03.2014 – 31.01.2015