Rekrutacja

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kl. VI (do gimnazjum) lub egzaminu gimnazjalnego (do szkół zasadniczych i średnich)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla zasadniczych szkół zawodowych, technikum)
 • wpłacenie wpisowego


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 do liceów

 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego


do liceów uzupełniających

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w dowolnym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego


do szkół policealnych

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

Pliki do pobrania