Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów

tel/fax:  (33) 875 20 13
email: s-andrychow@zdz.katowice.pl
Facebook:  https://www.facebook.com/ZDZAndrychow/

Vulcan: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

 

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH 

Technikum : 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

TECHNIK LOGISTYK

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa): 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

 do liceów

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)