Spotkanie świąteczne naszej szkoły

19.12.2018

W naszych szkołach w Wadowicach , Andrychowie i Kętach naszym wspólnym spotkaniem rozpoczęły się Święta. Zawitali do nas znamienici goście. Pani Halina Cimer - Małopolski Kurator Oświaty, Pani Beata Smolec - V-ce Starosta Powiatu Wadowickiego, Pani Dorota Magiera i Alicja Studniarz , Vice Przewodniczące Rady Miejskiej w Andrychowie, Pani Małgorzata Chowaniec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Grzegorz Mucha- Komendant Policji w Andrychowie, Kpt Maciej Michalczyk - WKU - Oświęcim, Pan Jerzy Śniegowski - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wadowicach, Pan Kazimierz Góralczyk - CECH Wadowice, Bielsko-Biała, Sławomir Nowak - Radny Gminy Andrychów, Pani Anna Rauch i Pan Włodzimierz Ochman..Związek Żołnierzy AK w Wadowicach, przedstawiciele OHP w Wadowicach...Dziękujemy wszystkim gościom z obecność z nami w ten świąteczny czas.