Technik informatyk

Technik informatyk 351203

System nauczania: dzienny

Nauka trwa  5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 
Technik informatyk to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
 
 

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej:

  • Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Program w techniku informatyku kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczne umiejętności a nie suchą teorię. Podczas nauki dowiesz się jak montować, modernizować i rekonfigurować komputery, zarządzać lokalnymi sieciami komputerowymi, administrować bazami danych i systemami operacyjnymi. Poznasz również tajniki projektowania stron www oraz aplikacji: internetowych, mobilnych i desktopowych.

W ramach specjalizacji z grafiki komputerowej zostaniesz profesjonalistą w obsłudze takich programów graficznych jak: Adobe Photoshop CC, Ilustrator CC, Adobe After Effects CC, InDesign CC, Adobe Photoshop Lightroom CC czy Corel Draw.

Ich znajomość to podstawa w trakcie fotografowania, projektowania, przygotowywania publikacji do druków czy tworzenia wszelkiego rodzaju materiałów graficznych – od ulotek, zaproszeń i wizytówek, przez okładki gazet, książek i płyt, po banery reklamowe, plakaty filmowe i billboardy. Pracy z multimediami, edytowania i montowania materiałów wideo czy tworzeniu cyfrowych animacji.

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/14AwLsnDka5SwsYd1FhAhddpmKUBQZvnQ?usp=sharing

 

 

                      Zapisz się