Technik robót wykończenowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie - 311219

Nauka trwa 2 lata  .

Technik  robót  wykończeniowych  w  budownictwie  realizuje  zadania  zawodowe  związane  z  wykonawstwem  oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko--tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

 Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,• montaż suchej zabudowy,• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.

 

Zapisz się