Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Armii Krajowej w Andrychowie kształci w zawodach:

  • MURARZ-TYNKARZ
  • FRYZJER
  • KUCHARZ
  • SPRZEDAWCA
  • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
  • KLASA WIELOZAWODOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH, WĘDLINIARZ, CUKIERNIK, ELEKTRYK, TAPICER, PIEKARZ, LAKIERNIK, BLACHARZ SAMOCHODOWY, OBUWNIK, STOLARZ, ELELKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MONTER ZABUDOWY I RBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych (pracownia fryzjerska, poligon budowlany) i u pracodawców.

Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w formie kursu w każdym roku nauki.

Poszczególne zajęcia edukacyjne odbywają się w formie stacjonarnej w budynku Zespołu Szkół, a realizowane są przez kadrę nauczycielską posiadającą pełne kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie pedagogiczne.

Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach sportowych. Organizowane są również wycieczki przedmiotowe, wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne dla uczniów uczęszczających do szkoły.

W klasie III uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: - I etap obejmuje zdobyte wiadomości podczas kształcenia zawodowego teoretycznego i odbywa się na terenie szkoły;

- II etap obejmuje umiejętności praktyczne nabyte podczas kształcenia zawodowego praktycznego i odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych dla danych zawodów, do których uczniowie zostają przekierowani (przez Okręgową Komisję Edukacyjną w Krakowie)

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8752013 lub na adres mailowy s-andrychow@zdz.katowice.pl