Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28.08.2020

Inauguracja Roku Szkolnego- 1 września 2020r

 
 • godz. 8.00
 1. wych. Agnieszka Marczyńska kl.III Technikum s 27
 2. wych. Bogusława Szadkowska kl II b BS s. 28
 3. wych. Małgorzata Baran kl.II Techn. s 26
 • godz. 9.00
 1. wych. Jadwiga Stawarz kl II BS gimn. s 26
 2. wych. Agnieszka Marczyńska kl III LO s 28
 3. wych Anna Mrajca kl.. II Technikum s.27
 • godz. 10.00 
 1. wych. Lidia Kaspera kl III BS , s 02
 2. wych Agnieszka Marczyńska kl. IV Tech. s k/biblioteki
 3. wych Bogusława Szadkowska kl II BS s28
 4. wych. Kornelia Bednarek-Widlarz kl I LO -kosm.s.kosmet
 • godz.11.00
 1. wych Lidia Kaspera kl.I BS, s 26
 2. wych Hermina Dudziak kl II BS gim, s 28
 3. wych. Kornelia Bednarek-Widlarz kl II LO kosm s 27/gim
 • godz.12.00
 1. wych Hermina Dudziak kl II LO kosm s 28 /sp/
 • godz.12.30 
 1. wych. Olgierd Morawski kl I log/gastr s k/gastronomii