Klasa wielozawodowa

 

ZAPISZ SIĘ

Zalety naszej Szkoły Branżowej to:

 1. Skupienie się na specyficznych umiejętnościach i wiedzy związanej z daną branżą, co może pomóc w znalezieniu pracy w tej dziedzinie. Zapewniamy własne pracownie dla uczniów kształcących się w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, kucharz, cukiernik.

 2. Zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia dzięki praktykom i stażom zawodowym. Praktyki zawodowe organizowane są wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie i Wadowicach oraz indywidualnymi pracodawcami – rzemieślnikami.

 3. Możliwość budowania sieci kontaktów i nawiązywania kontaktów z ludźmi z branży, co może prowadzić do przyszłych możliwości kariery. 

Jak wygląda Nauka w Klasie wielozawodowej?

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest idealną szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Dla naszych uczniów organizujemy dodatkowe kursy wzbogacające program nauczania. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na różnego rodzaju kursach – uczniom szkoły przysługuje 20% zniżki na kursy organizowane przez ośrodki kształcenia ZDZ w Katowicach. Oferujemy zajęcia dodatkowe w tym: pokazy i warsztaty, wycieczki zawodowe, koła pozalekcyjne np. koło umiejętności budowlanych, Akademię Mody i Urody, klub filmowy czy SKS.

W ramach klasy wielozawodowej kształcimy we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji zawodów, np.:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • murarz-tynkarz,
 • magazynier-logistyk,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy.

 

 

ZAPISZ SIĘ