BIULETYN INFORMACYJNY

Zespół Szkół im Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ Katowice

szkoły w Andrychowie, Kętach i Wadowicach

Jesteśmy:

 • SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW, tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • LIDEREM KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FRYZJER, tytuł Starosty Powiatu Wadowickiego
 • ZASŁUŻONYM DLA GMINY ANDRYCHÓW, tytuł Rady Miejskiej w Andrychowie
 • SZKOŁĄ OBJĘTĄ PATRONATEM HONOROWYM AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
 • 6 - KROTNYM LIDEREM KONKURSU O PUCHAR PREZESA ZDZ - NAJLEPSZA SZKOŁA
 • ZDOBYWCĄ ODZNAK W RANKINGU PERSPEKTYW:


                                                                        2020 ODZNAKA BRĄZOWA

                                                                                 
                                                                         2021 ODZNAKA SREBRNA

                                                                            

Od kilku lat jesteśmy najlepszą szkołą fryzjerską w Polsce. Nasi uczniowie osiągają tytuły Mistrzów Polski. W roku 2016 uczennica naszej szkoły uzyskała miejsce na podium w Mistrzostwach Europy we Fryzjerstwie w Paryżu oraz Wicemistrzostwo Świata w Seulu.

W 2020 roku w Mistrzostwach Świata we Fryzjerstwie Konrad Wójcik absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia zdobył Mistrzostwo Świata we Fryzjerstwie Męskim.

Nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej – wśród uczniów mamy finalistów tej Olimpiady.

Kształcimy w zawodach:

FRYZJERSTWO – Niepubliczne Technikum w Wadowicach

Nasze pracownie fryzjerskie zostały stworzone ze środków UE. Posiadamy główną pracownię fryzjerską, na której adepci sztuki fryzjerskiej doskonalą swoje umiejętności w zakresie koloryzacji, cięcia damskiego oraz najnowszych trendów w czesaniu fryzur. Drugą pracownią na jakiej mogą swoje umiejętności kształcić nasi uczniowie to pracownia barberska.

Naszym atutem jest fakt, że na naszej pracowni uczniowie mogą zdawać również egzaminy zawodowe.

Przez 10 lat organizowaliśmy turnieje fryzjersko-kosmetyczne „STYLISTA XXI WIEKU’ z udziałem Mistrzów Polski we Fryzjerstwie przy współudziale firm kosmetycznych o renomie europejskiej.

         

KOSMETYKA- Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie i Kętach

Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące z innowacją kosmetyczną. Dysponujemy pracownią kosmetyczną wyposażoną w najnowszy sprzęt oraz profesjonalne kosmetyki. Podczas zajęć nasze uczennice mogą również nauczyć się  elementów stylizacji i modelingu.

Współpracujemy z najlepszymi firmami kosmetycznymi w Polsce.

Nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach kosmetycznych.

TECHNIK LOGISTYK – Z ROZSZERZENIEM WOJSKOWYM – Niepubliczne Technikum w Wadowicach, Andrychowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Kętach

W naszym technikum kształcimy również na kierunku technik logistyk. Uczniowie w trakcie nauki przygotowują się do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie, który składa się z dwóch kwalifikacji. Dzięki nim kończąc szkołę uzyskują tytuł technika logistyka.

Jednak to nie wszystko!

Klasy logistyczne to też klasy wojskowe. Nasi uczniowie od klasy pierwszej zostają kadetami, którzy mają obowiązek nosić mundur wojskowy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Od września 2020 zostaliśmy przyjęci do programu MON - ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO.

Przygotowujemy młodzież do pracy w wojsku czy służbach mundurowych.

Młodzież w trakcie zajęć uczy się musztry, doskonali umiejętności strzeleckie na profesjonalnych strzelnicach, wyjeżdża na obozy wojskowe i survivale.

Merytorycznie wspierają nas:

 • 5 Batalion Dowodzenia w Krakowie
 • 18 Batalion Powietrzno- Desantowy w Bielsku Białej
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu.

           

TECHNIK INFORMATYK – Niepubliczne Technikum w Kętach i Wadowicach

W naszych technikach prowadzimy także kierunek technik informatyk. W każdej naszej szkole posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie informatyczne, na których uczniowie nie tylko poznają tajniki komputera oraz Internetu. Podobnie jak w przypadku technikum fryzjerskiego mamy uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Technik informatyk wspieramy również możliwością udziału w zajęciach e-sportowych.

Podejmujemy współpracę z Esports Association.

     

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – Technikum w Andrychowie

Posiadamy nowoczesną pracownię gastronomiczna na której realizujemy podstawę programową oraz dodatkowy program  - cukiernictwo.

Uczniowie dzięki nauce w naszej szkole znają: zasady zdrowego odżywiania, przechowywania żywności, zasady i założenia  prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. restaurację, firmę cateringową),zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy imprez okolicznościowych, posiadają umiejętność przyrządzania potraw i zasady jej podawania oraz aranżacji stołu i potraw na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,  umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej.

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW ZE SPECJALNOŚCIĄ E-REKLAMA I TWÓRCA TREŚCI YOUTUBE – Technikum w Kętach

Uczniowie, którzy realizują ten kierunek mają do dyspozycji profesjonalne sprzęty fotograficzne, korzystają z własnej pracowni z ciemnią. Ich praca polega na fotografowaniu, realizowaniu projektów multimedialnych, przygotowywaniu materiałów do publikacji w mediach. Fototechnicy po ukończeniu nauki mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach fotograficznych - usługowych, profesjonalnych, przemysłowych
 • przemyśle fotooptycznym i optyczny, wydawnictwach i drukarniach a także
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – w Andrychowie, Kętach i Wadowicach

W BSI proponujemy uczniom klasy wielozawodowe. Co to jest klasa wielozawodowa?

Każdy uczeń zapisując się do BSI musi wybrać w jakim zawodzie chce się kształcić (ogranicza nas tylko rozporządzenie MEN). Uczniowie w takiej klasie wspólnie uczęszczają na zajęcia ogólnokształcące, zaś przedmioty zawodowe realizowane są w małych grupach wg zawodów, w systemie kursowym (raz w roku szkolnym przez miesiąc uczą się teorii).

A co najważniejsze jest w BSI? Praktyka zawodowa. Każdy uczeń realizuje ją u pracodawcy zewnętrznego.

Jeśli ktoś chce nauczyć się zawodu i wie, ze chce w nim pracować i nie po drodze mu egzamin maturalny to BSI jest idealne!

A CO POZA NAUKĄ?

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy dla młodzieży zajęcia :

 • Sztuki walki prowadzone przez instruktora i zawodnika MMA.
 • Musztrę paradną - głównie dla uczniów szkół mundurowych.
 • Zespół Śpiewu i  Tańca Ludowego -  prowadzony przez solistkę Zespołu Tańca Ludowego przy AWF w Krakowie.
 • Redagujemy wraz z uczniami szkolną gazetę IMAGO

Naszymi sztandarowymi  imprezami w roku szkolnym są:

 • Coroczne Spotkanie Świąteczne wszystkich szkół ZS w Andrychowie
 • Organizacja Lekcji Śpiewu Pieśni Patriotycznej wraz z parafią św. Macieja w Andrychowie, Wielka duma i zaszczytem  dla nas jest organizowanie corocznie Lekcji śpiewu Pieśni Patriotycznej  z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, organizowanej w Kościele Św. Macieja w Andrychowie w której czynnie bierze udział cała szkoła , rodzice z udziałem wszystkich lokalnych środowisk  patriotycznych.
 • Co roku  przeprowadzamy kurs spadochronowy i SKOKI SPADOCHRONOWE dla uczniów klas wojskowych.

Od kilku lat proponujemy uczniom zdobywanie doświadczenia poprzez dodatkowe  praktyki zawodowe. W ramach projektów ERASMUS+, POWER oraz  NOWA ENERGIA EDUKACJI mieli oni możliwość nauki poprzez praktykę: w największych firmach logistycznych w naszym rejonie np. ŁYSOŃ, w najlepszych salonach fryzjerskich w całym kraju a także realizowali praktyki wyjazdowe w Hiszpanii, Włoszech i Anglii.

Duże znaczenie ma mocno działający w szkole Wolontariat , który wspomaga najsłabszych. Młodzież prowadzi zbiórki żywności i rozwozimy je z Akcją Katolicką po najuboższych.  Wspieramy corocznie „Bieg Po Serce Zbója” – zbiórkę środków na leczenie chorych dzieci. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów zostaliśmy wyróżnieni za pracę  w „Biegu …” przez Burmistrza Andrychowa. Grupa wolontariuszy współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej w Bulowicach. Wspieramy także zwierzęta  poprzez  organizowanie licytacji w Internecie, uzyskany dochód  przeznaczamy na zakup karmy dla psów i kotów ze schronisk.

 

Dużą role w naszej szkole kładziemy na wychowanie ekologiczne. Każda klasa realizuje na zajęciach z wychowawcą tematykę ekologiczną. Uczniowie kierunków fryzjerskich i kosmetycznych szczególną uwagę zwracają na to by kosmetyki z jakich korzystają były ekologiczne, nie testowane na zwierzętach. Gastronomia z innowacja cukiernicza realizuje program ”Słodko i zdrowo”, zastępując cukier naturalnymi słodkościami, w postaci daktyli , marchewki, miodu.

Promując zdrowy styl życia organizujemy w naszej szkole wyjścia w góry – szczególnie lubimy Beskidy. Jest to nie tylko wyjście o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla na szych uczniów, poprzez organizację takich wydarzeń chcemy pokazywać uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, zaszczepić w nich zainteresowanie pięknem otaczającej nas przyrody.

Szukamy w młodzieży to co w nich najlepsze i pozwalamy się im rozwijać, kreować i budować własną osobowość. Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych, który w ostatnim roku oscylował wokół 100%, opieka wychowawcza, budowanie inteligencji emocjonalnej, doświadczenia zawodowego i życiowego pozwala nam wypuścić absolwenta z dobrym przygotowaniem zawodowym, ciekawym kierunkiem kształcenia, przygotowanym do pokonywania przeszkód stawianych przez rynek pracy i życie.