Programy MON

 

     

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Niepublicznego Technikum w Andrychowie ZDZ
w Katowicach
w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 60 832,00 zł

Całkowita wartość zadania: 76 040,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kolejnych roczników kadetów  Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły doposażenia wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy  Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego

w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 67728,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 84660,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego naszego Niepublicznego Technikum w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

  • W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.
  • Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.

 

Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla szkoły, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021

Dofinansowanie: 12 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 000,00 zł

 

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów OPW Niepublicznego Technikum w Andrychowie ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego.

Dofinansowanie: 31 320,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 39 150,00 zł

Data podpisania umowy: 07.11.2023 r.