Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów

tel/fax:  (33) 875 31 22
email: s-andrychow@zdz.katowice.pl
Facebook:  https://www.facebook.com/ZDZAndrychow/

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH 

Technikum/Liceum: 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ośmioklasisty 
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dot. technikum)
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie

Warunki przyjęcia kandydata do OPW w Technikum:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • trzy fotografie
 • test sprawnościowy
 • zaświadczenie lekarskie
 • brak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • oświadczenie rodzica o stanie zdrowia kandydata

 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ośmioklasisty
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidualny numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie

 

Pliki do pobrania