Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego
Warunki przyjęcia kandydata do OPW w Technikum:
  • test sprawnościowy
  • wykluczone orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie lekarskie
  • oświadczenie rodzica o stanie zdrowia kandydata