Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego

ZAPISZ SIĘ

 

Technik logistyk często nazywany jest "mózgiem" każdej firmy. Czy wiesz, że to właśnie technicy logistyki planują, organizują i kontrolują przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta? To oni dbają o dostarczenie zamówionych produktów w czasie, minimalizują koszty i utrzymują system dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji.

Czym zajmuje się Technik logistyk?

Aby zostać technikiem logistyka, trzeba ukończyć pięcioletnie technikum po szkole podstawowej. Program nauczania jest bardzo zróżnicowany i obejmuje kształcenie ogólne, przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kształcenie zawodowe. Uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym, co pozwala im poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Aby zdobyć tytuł technika logistyka, trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

  •          SPL.01. Obsługa magazynów
  •          SPL.04. Organizacja transportu

Jakie cechy musi mieć Technik Logistyk?

 

Technik logistyk – Oddział Przygotowania Wojskowego 

Jeśli jesteś zainteresowany karierą w wojsku, to mamy coś dla Ciebie! Technik logistyki może specjalizować się w Oddziale Przygotowania Wojskowego, co pozwoli mu na przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych.

Uczeń otrzymuje pełne wyposażenie "poligonu wojskowego", a nauczanie wojskowe obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także obóz szkoleniowy. Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie.


Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

Czy nie brzmi to interesująco? Zastanów się, może technik logistyki będzie Twoim zawodem marzeń!

ZAPISZ SIĘ