Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego

 Technik logistyk — Oddział Przygotowania Wojskowego

ZAPISZ SIĘ

 

 Jak wygląda nauka w Technikum?

Nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej  obejmuje kształcenie ogólne — przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Czym zajmuje się Technik logistyk?

 •         Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta.
 •         Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.
 •         Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
 •         Zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Jakie cechy musi mieć Technik Logistyk?

Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi mieć szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą technik logistyk powinien mieć umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, mieć zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Aby zdobyć tytuł technika logistyka, trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

 

Technik logistyk – Oddział Przygotowania Wojskowego 

Jest to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. 

Uczeń otrzymuje z projektu MON kompletne umundurowanie, które obowiązuje w szkole oraz wyposażenie „poligonu wojskowego".

Program „Oddziały Przygotowania Wojskowego” ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym.

Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum.


Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

 •         Obozy wojskowe w jednostkach wojskowych -18 Batalion Powietrzno-Desantowy
          w Bielsku-Białej, 5 Batalion Dowodzenia w Krakowie,
 •         Musztra
 •         Strzelanie na profesjonalnych strzelnicach wojskowych,
 •         Obóz survivalowy,
 •         Sztuki walki MMA,
 •         Obozy narciarskie,
 •         Loty spadochronowe,
 •         Zajęcia z samoobrony,
 •         Zajęcia z pływania i ratownictwa,
 •         Ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 •         Paintball.

ZAPISZ SIĘ