Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją cukierniczą

ZAPISZ SIĘ

 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją cukierniczą stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich, którzy w przyszłości wiążą swoją karierę z cukiernictwem. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych.

Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Kwalifikacje zdobyte na profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 •         HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań.
 •         HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia.

Dlaczego warto wybrać naszą placówkę:

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię gastronomiczną, w której odbywają się zajęcia praktyczne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.

W naszej multimedialnej czytelni możesz również skorzystać z Internetu oraz zapoznać się z najnowszymi czasopismami o szeroko pojętej tematyce gastronomicznej.

W bibliotece szkolnej znajdziesz wiele materiałów, książek i podręczników z zakresu żywienia, sporządzania potraw i napojów oraz usług gastronomicznych.

Szkoła bierze i organizuje wiele konkursów przedmiotowych lokalnych i ogólnopolskich.

 Umiejętności zdobyte po naszym technikum:

 •         Zasady zdrowego odżywiania, przechowywania żywności,
 •         Umiejętność przyrządzania potraw i zasady jej podawania,
 •         Aranżacja stołu i potraw na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,
 •         Znajomość zasad i działań założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszym od konkurencji,
 •         Zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy imprez okolicznościowych,
 •         Zasady i warunki zarządzania produkcją gastronomiczną
 •         Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej,
 •         Odbyta praktyka zawodowa w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

Perspektywy zatrudnienia

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w:

 •         Zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, cukiernie, kawiarnie itp.),
 •         Instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 •         Służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 •         Organizacjach ochrony konsumenta,
 •         Instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki itp.

Kontynuacja nauki

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach pokrewnych.

ZAPISZ SIĘ