Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Andrychów

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

70 zł

160 zł

Zapisz się

Mechanik pojazdów samochodowych

70 zł

160 zł

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

70 zł

160 zł

Murarz-tynkarz

70 zł

160 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne ze specjalnością barberską

70 zł

160 zł

Zapisz się

Kształcenie ogólne ze specjalnością kosmetyczną

70 zł

160 zł

Kształcenie ogólne ze specjalnością policyjną

70 zł

160 zł

Technikum

Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego

70 zł

160 zł

Zapisz się

Technik żywienia i usług gastronomicznych

70 zł

160 zł