Murarz - tynkarz

Murarz-tynkarz 

ZAPISZ SIĘ

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

symbol cyfrowy zawodu: 711204

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz - tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz - tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;
  • wykonywania i montowania rusztowań do robót murarskich i tynkarskich;
  • przygotowywania zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym;
  • dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich;
  • osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie;
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy. Absolwenci szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy w Polsce, dodatkowo legitymujący się umiejętnościami posługiwania się językiem obcym zawodowym także poza Polską. Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych.

 

 

ZAPISZ SIĘ