Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Andrychow

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Klasa wielozawodowa

50 zł

50 zł

Zapisz się

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

50 zł

50 zł

Murarz-tynkarz

50 zł

50 zł

Rzemieślnicza klasa branżowa

0 zł

0 zł

Sprzedawca

50 zł

50 zł

Technikum

Technik logistyk

50 zł

50 zł

Zapisz się

Technik przemysłu mody

50 zł

50 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

50 zł

50 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

140 zł

Zapisz się