Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Andrychow

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Klasa wielozawodowa

50 zł

50 zł

Zapisz się

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

50 zł

50 zł

Murarz-tynkarz

50 zł

50 zł

Rzemieślnicza klasa branżowa

0 zł

0 zł

Sprzedawca

50 zł

50 zł

Technikum

Technik logistyk

50 zł

50 zł

Zapisz się

Technik przemysłu mody

50 zł

50 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

50 zł

50 zł

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekun medyczny

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik masażysta

50 zł

150 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

140 zł

Zapisz się