EUROPA DLA NAS - STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW ZS ANDRYCHÓW 2017

Informacje o projekcie:

Cel projektu: 

Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i poprzez odbycie praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie 63 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: Technik Logistyk, Technik informatyk, Technik usług fryzjerskich, Fryzjer, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Technik przemysłu mody w Hiszpanii.

Rezultaty projektu:

  • realizacja zajęć w ramach stażu zagranicznego (120 godzin praktyk)
  • uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników związanych z ich zawodami (w zawodzie fryzjer: nabycie nowych technik i metod pracy, nauka nawiązywania kontaktu z klientem, podniesieni umiejętności posługiwania się sprzętem fryzjerskim; w zawodzie logistyk: poznanie nowych metod pracy, nauka posługiwania się sprzętem niezbędnym do pracy logistyka, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącego obsługi programów logistycznych, w zawodzie kucharz: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania potraw kuchni włoskiej; w zawodzie informatyk: dobór urządzeń komputerowych do określonych warunków technicznych, umiejętności z zakresie projektowania sieci komputerowych, testowanie i publikacja witryn internetowych; technik przemysłu mody - wykonywanie pomiarów krawieckich, projektowanie układów szablonów wyrobów odzieżowych, obsługa maszyn szwalniczych, wykończenia i uszlachetnianie wyrobów odzieżowych.)
  • nawiązanie poprzez uczestników kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi pracodawcami
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników

Działanie:

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres: 2017-09-01 – 2019-08-31

Wartość projektu: 150794.00 €