ZDOBYWAMY EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE 2016-1-PL01-KA102-023394

Informacje o projekcie:

Cel projektu: 

Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i poprzez odbycie praktyk w zagranicznym (włoskim) przedsiębiorstwie 46 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik logistyk, i kucharz

Rezultaty projektu:

  • realizacja zajęć w ramach stażu zagranicznego (120 godzin praktyk)

  • uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników związanych z ich zawodami (w zawodzie fryzjer: nabycie nowych technik i metod pracy, nauka nawiązywania kontaktu z klientem, podniesieni umiejętności posługiwania się sprzętem fryzjerskim; w zawodzie logistyk: poznanie nowych metod pracy, nauka posługiwania się sprzętem niezbędnym do pracy logistyka, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącego obsługi programów logistycznych, w zawodzie kucharz. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania potraw kuchni włoskiej)

  • nawiązanie poprzez uczestników kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi pracodawcami

  • podniesienie kompetencji językowych uczestników

Działanie: 

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres:2016-02-01 - 2018-05-31

Wartość projektu: 441 959,45 zł