Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik: logistyk, przemysłu mody, żywienia i usług gastronomicznych, rachunkowości; sprzedawca, murarz-tynkarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych i  klasach wielozawodowych.
Oferujemy: praktyki i staże dla uczniów w ramach projektów europejskich, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach z dostępem do internetu.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12 , 34-120 Andrychów

Aktualności Zobacz wszystkie »

Spotkanie świąteczne naszej szkoły

19.12.2018

Św. Mikołaj w naszej szkole

19.12.2018

11 listopada w Andrychowie

19.12.2018

Rozwinelismy 100 metrowa flage na 100-lecie Niepodległości !!!

19.12.2018

Nowy Plan Zajęć dla LOdD

26.09.2018

Pierwsze klasy w 5 Batalionie Dowodzenia w Krakowie

21.09.2018