Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik: logistyk, przemysłu mody, żywienia i usług gastronomicznych, rachunkowości; sprzedawca, murarz-tynkarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych i  klasach wielozawodowych.
Oferujemy: praktyki i staże dla uczniów w ramach projektów europejskich, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach z dostępem do internetu.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12 , 34-120 Andrychów

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wyniki egzaminu zawodowego

30.08.2020

Powrót do szkoły - informacje

30.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28.08.2020

Zebranie dla pierwszych klas wojskowych

26.08.2020

Informacja o pracy szkoły w dniu 14.08

13.08.2020

Informacja dla zdających egzaminy maturalne

4.06.2020