Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik logistyk, technologii odzieży, żywienia i usług gastronomicznych, technik masażysta, rachunkowości, opiekun medyczny, kasa wielozawodowa.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, bezpłatne prawo jazdy kat. B dla uczniów wywiązujących się z obowiązków szkolnych, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12 , 34-120 Andrychów

Aktualności Zobacz wszystkie »

11 listopada w Andrychowie

17.11.2017

V Lekcja Śpiewu Pieśni Patriotycznych!

17.11.2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

17.11.2017

Spotkanie inauguracyjne Rady Branżowej w Wadowicach

31.10.2017

Plan zajęć dla LOdD w Andrychowie

13.09.2017

MEDIOLAN W ANDRYCHOWIE! POKAZ MODY

11.07.2017