Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik logistyk, technologii odzieży, żywienia i usług gastronomicznych, technik masażysta, rachunkowości, opiekun medyczny, kasa wielozawodowa.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, bezpłatne prawo jazdy kat. B dla uczniów wywiązujących się z obowiązków szkolnych, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Rynek 12 , 34-120 Andrychów

Aktualności Zobacz wszystkie »

Morsujemy !

5.02.2018

JASEŁKA W ZDZ KATOWICE

21.12.2017

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ZDZ DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY

21.12.2017

Spotkanie świąteczne

14.12.2017

11 listopada w Andrychowie

17.11.2017

V Lekcja Śpiewu Pieśni Patriotycznych!

17.11.2017