Technik logistyk

 

Technik logistyk (klasa mundurowa lub  z  innowacją e-sportową) – symbol zawodu 333107 

Nauka trwa 4 lata po gimnzajum i 5 lat po szkole podstawowej  obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk – klasa wojskowa to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

  • wycieczki do jednostek wojskowych
  • zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych
  • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe
  • zajęcia z samoobrony
  • zajęcia z pływania i ratownictwa
  • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
  • paintball
  • obóz survivalowy
  • zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

 

Technik logistyk z innowacją e-sportową to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie.

W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II i inne.

 

Oprócz rywalizacji, zajęcia e-sportowe skupiają się na:

- wspólnej nauce i zgłębianiu buildów, taktyk i odpowiednich zachowań w danej grze (lasthitowanie, używanie smartcastów, znajomość map i inne.)

- treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami.

- wyjazdach na wydarzenia e-sportowe : IEM, turnieje wojewódzkie/ ogólnopolskie.

- dodatkowo dla zainteresowanych będą podstawy tworzenia gier (Unity, Blender, GIMP, GIT) oraz tworzenia aplikacji androidowych związanych z technologią wirtualnej rzeczywistości.